Сфери застосування ПАП

Illustration

Прикладний аналіз поведінки в спорті та фітнесі

Наука прикладного аналізу поведінки (ПАП) є природним підходом для максимізації продуктивності спортсменів та тренерів. Для поведінкового аналітика всі дії, незалежно від того, чи використовуються вони в повсякденному житті, чи ні, наприклад, на футбольному полі, є поведінкою. 
Проблеми мотивації та тренування спортсменів для досягнення максимальної продуктивності завжди включали використання поведінкових підказок, але історично процес був випадковим і керувався радше інтуїцією та традицією тренера, ніж науковим підходом. 

 • Читати далі

  Один із ранніх прикладів використання прикладного аналізу поведінки в спортивному тренуванні сягає дослідження 1977 року. У цьому дослідженні молоді американські футбольні гравці тренувалися, використовуючи різні аспекти поведінкового втручання: чек-лист поведінкового ланцюжка, зворотний зв'язок та підкріплення. Кожен з етапів поведінкового ланцюжка був представлений та пояснений під час тренування. Зворотний зв'язок та визнання використовувалися як підкріплення правильної гри. Результати дослідження показали зростання продуктивності гравців на 20% після поведінкового втручання (посилання на джерело: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1901/jaba.1977.10-657).
  Ця сфера була додатково підсилена серією досліджень у 1990-х роках, які продемонстрували, що використання методів ПАП під час тренувань було успішно перенесено на футбольне поле.
  Дослідження вивчали загальні стратегії ПАП такі, як:● позитивне підкріплення для правильних рухів● постійний зворотний зв'язок ● формування поведінкових ланцюжків для тренування складних рухів та ігор
  Сьогодні фахівці ПАП працюють як з командами, так й з окремими спортсменами. Деякі поведінкові аналітики працюють як консультанти або психологи безпосередньо у спортивних компаніях, тоді як інші працюють у приватній практиці як консультанти. Вони можуть працювати безпосередньо зі спортсменами або допомагати тренувати тренерів ефективним методам, спираючись на прикладний аналіз поведінки.

Illustration

Прикладний аналіз поведінки в освіті

Багато людей, можливо, чули про застосування прикладного аналізу поведінки для роботи з особами із розладом аутистичного спектра вдома чи в центрах, але стратегії ПАП для класу також можуть мати великий корисний вплив на учнів та вчителів.
Метою ПАП є зміна та поліпшення соціально значущої поведінки, розвиток навичок спілкування, соціальних навичок та навичок навчання. Оскільки ПАП наголошує увагу на навколишньому середовищі, на антецедентах (або навчальних матеріалах), які представляються учням, та на наслідках (підкріпленні), які використовуються для закріплення навчання, ця наука відіграє ключову роль в освіті. Учитель із розумінням ПАП зможе використовувати ці методи для покращення результатів навчання своїх учнів і управління поведінкою в класі для максимізації навчання. Звісно, це ідеально для управління класом!

 • Читати далі

  Хоча вчителі можуть не бути сертифікованими поведінковими аналітиками, навчання технік та теорій аналізу поведінки може мати дивовижно позитивні переваги в будь-якому навчальному середовищі. Клас за принципами ПАП може бути менш напруженим, більш контрольованим та сприяти міцнішим взаєминам. Зрештою, ПАП — це емпірично підтверджений метод для сприяння позитивній поведінці. Отже, можна сказати, що всі інструктори ПАП — це вчителі, і всі вчителі можуть застосовувати методи ПАП у своїй роботі.
  Для повноцінного використання прикладного аналізу поведінки важливо розібратися з поширеними міфами про ПАП та усвідомити її ефективність в різних середовищах та для різних людей. ПАП — це науково підтверджений метод із сотнями підходів та численними застосуваннями поза спектром аутизму.
  Використання методів ПАП виявилися корисними не тільки для дітей із синдромом дефіциту уваги/гіперактивності, травматичними ушкодженнями головного мозку, обсесивно-компульсивними розладами, порушеннями мовлення та мови, для дітей із розладом аутистичного спектра, а також для дітей типового розвитку. Використання ПАП у класі може бути ефективним для будь-якого порушення чи розладу, пов'язаного з поведінкою.
  Але ПАП корисний не лише для спеціальної освіти. Він може допомогти будь-кому, хто мав би користь від поліпшення, управління чи зменшення поведінкових проблем. Учителям закладів загальної середньої освіти часто доводиться працювати з учнями, які демонструють проблемну поведінку, таку, як труднощі з переходом, істерики, нетерпіння, неуважність, агресія та інше. Учень, який заважає навчанню інших, може отримати допомогу за допомогою ПАП, так само як, і дитина з аутизмом.
  Посилання на джерело: https://www.appliedbehavioranalysisedu.org/2021/11/aba-in-classroom/

Illustration

Прикладний аналіз поведінки при лікуванні розладів, пов’язаних зі зловживаннями психоактивними речовинами

Прикладний аналіз поведінки (ПАП) широко використовується в програмах щодо лікування залежностей від наркотиків та алкоголю. Для поведінкових аналітиків зловживання наркотиками та алкоголем розглядається як ще один тип шкідливої поведінки, який можна модифікувати за допомогою правильного використання методів ПАП. 
Згідно зі звітом Національної ради з питань зловживання наркотиків (National Council on Drug Abuse) за 1979 рік, прикладний аналіз поведінки спочатку використовувався для лікування куріння та ожиріння, а не для залежностей від психоактивних речовин. Офіційні результати були перспективними, проте довгострокова ефективність залишалася під питанням.

 • Читати далі

  Зі зростанням популярності наркотиків, які викликають сильну залежність, таких, як героїн, кокаїн і метамфетаміни, поведінкові методи втручання стали одними з найбільш ефективних інструментів у розв'язанні цієї проблеми. 
  Один із найефективніших підходів у межах управління непередбаченими ситуаціями – це VBRT (підкріплення, що базуються на жетонній системі), який проявив особливу ефективність у програмах зловживання психоактивними речовинами. Ця варіація жетонної системи пропонує жетони в обмін за бажану поведінку (або уникнення несхваленої поведінки), які потім обмінюються на конкретні винагороди. Ця система успішно використовувалася в програмах лікування від кокаїну та героїну, досягаючи неймовірних результатів на рівні 95%.
  Проблемі рецидиву приділено значну увагу в контексті поведінкового аналізу. Деякі дослідники вважають, що розв'язання цього питання можливе шляхом поєднання методів прикладного аналізу поведінки та підходів когнітивної терапії, відомого як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), яка вже успішно використовується в лікуванні розладів психічного здоров’я. КПТ об'єднує методи оперантного обумовлення з прикладним аналізом поведінки та психологічним компонентом когнітивної терапії

Illustration

Клінічний поведінковий аналіз

Клінічний поведінковий аналіз (відомий також як аналіз клінічної поведінки, або поведінкова терапія третьої хвилі) є клінічним застосуванням методів аналізу поведінки. Цей підхід перетворює методологічний біхевіоризм на радикальний біхевіоризм і використовує функціонально-аналітичні моделі вербальної поведінки, зокрема теорію реляційних фреймів (ТРФ).
Існують різні моделі клінічного поведінкового аналізу, включаючи:
● Терапію прийняття та відповідальності● Поведінкову медицину● Експозиційну терапію та систематичну десенсибілізацію● Функціонально-аналітичну психотерапію● Поведінкову активацію● Інтегративну поведінкову терапію для пар
Ці підходи використовуються для розв'язання різних клінічних проблем та покращення психічного здоров'я пацієнтів.

Illustration

Організаційний поведінковий менеджмент

Організаційний поведінковий менеджмент (ОПМ) — це галузь прикладного аналізу поведінки, яка використовує принципи ПАП для зміни поведінки в організаціях. ОПМ вивчає та впливає на те, як люди поводять себе на роботі. За допомогою методів ПАП та оцінки поведінки ОПМ аналізує, які ситуації впливають на дії людей, і які наслідки виникають у результаті цих дій. Такі втручання вже показали свою ефективність у вдосконаленні різних аспектів у компаніях, таких, як продуктивність працівників, зворотний зв'язок, безпека та загальний настрій в організації.
Втручання визначається поведінкою, на яку його спрямовано, і тим, чи має організація бажання, щоб така поведінка демонструвалася в робочому середовищі чи ні. Наприклад, установлення підказок чи додавання предметів на робочому місці для нагадування працівникам. Це може бути таким же простим, як додавання плаката, який нагадуватиме працівникам про необхідність триматися за поручні або носити захисні головні убори.

 • Читати далі

  Відповідно до принципів ПАП, нова поведінка вивчається, коли її підкріплюють. У рамках ОПМ це означає, що керівництво та відділ кадрів повинні розуміти, як підкріплювати поведінку працівників для покращення безпеки, продуктивності та залученості.
  В ОПМ зворотний зв'язок є поширеним та успішним методом втручання, який використовується в організаційних умовах. До нього належать відгуки щодо індивідуальної продуктивності, продуктивності групи, попередньої індивідуальної та групової продуктивності, а також продуктивності інших груп.
  Принципи прикладного аналізу поведінки використовуються для підвищення ефективності організацій за допомогою розуміння того, як покращити продуктивність. У сфері бізнесу знання ПАП, особливо для працівників у сферах управління персоналом, маркетингу та управління, сприятиме покращенню результативності.

Illustration

Прикладний аналіз поведінки в реабілітації людей, що перенесли черепно-мозкову травму

Прикладний аналіз поведінки визнаний як один з ефективних методів втручання афективних, поведінкових та інших психічних розладів, пов’язаних з пошкодженням головного мозку. Цей метод втручання, хоча і привернув увагу як можливий засіб для різних ізольованих неврологічних розладів, також має широке використання в загальному догляді за пацієнтами, які страждають від черепно-мозкової травми (ЧМТ). Хоча ПАП не є гарантованим рішенням для нових чи прихованих проблем, це один з найпотужніших інструментів, доступних для обмеження проблемної поведінки та розвитку функціональних навичок.

 • Читати далі

  Пацієнти, які перенесли черепно-мозкову травму, можуть відчувати різноманітні симптоми, починаючи від легких незручностей і закінчуючи сильним виснаженням. Зміни в неврологічних функціях, поведінці та способі мислення можуть виникнути відразу після фізичної травми, а можуть з'явитися через кілька днів або навіть місяців. Точний прояв цих проблем в окремих випадках дуже варіабельний, тому деякі пацієнти проходять лікування ЧМТ майже без проблем, тоді як іншим потрібні роки терапії для повного одужання.
  Існує багато аспектів функціонування та здоров'я мозку, які все ще обговорюються в науковій та медичній спільнотах, але немає сумнівів, що черепно-мозкова травма (ЧМТ) може залишити постійний слід на неврологічних функціях пацієнта. У жертв ЧМТ можуть розвинутися численні психічні та поведінкові проблеми, включаючи безсоння, погіршення пам'яті, неадекватність суджень та розлади з дефіцитом уваги. Фізичний та емоційний біль також може призвести до негативних змін особистості, включаючи хронічну депресію, суїцидальні імпульси, відсутність соціальних здібностей та підвищений рівень стресу.
  Як втручання орієнтовано на клієнта, прикладний аналіз поведінки (ПАП) фокусується на виявленні та корекції видимих поведінкових проблем, представлених в кожному окремому випадку. Він може бути застосований, щоб допомогти клієнтам відновити навички, які були втрачені після травми, або навчитися нових моделей поведінки, щоб адаптуватися до фундаментальних змін у способі життя. ПАП також довів свою ефективність у боротьбі з деякими видами депресії, тривоги та іншими афективними розладами, що виникають у наслідок ЧМТ.
  Під час роботи з пацієнтами, які страждають на проблеми з пам'яттю або когнітивними функціями, поведінкові аналітики можуть застосовувати базові принципи втручання і розвивати їх з часом. Зазвичай це досягається за допомогою базових методів, включаючи позитивне підкріплення, поведінкові ланцюжки та генералізацію реакцій. Поведінкові аналітики часто використовують індивідуальні інтереси або обставини для розробки індивідуального плану втручання.
  Поведінкові та психологічні проблеми - не єдині потенційні наслідки ЧМТ. Пацієнти можуть відчувати втрату рухових або нервових функцій, порушення зору, гормональний дисбаланс тощо. Це означає, що поведінкові аналітики, як правило, працюють у складі великої команди, що включає лікарів та інших спеціалістів, для надання комплексної допомоги пацієнтам. Однією з найбільших переваг поведінкового аналізу є його здатність адаптуватися до унікальних потреб людини. Поведінкові аналітики можуть працювати разом з іншими фахівцями, щоб знайти безпечні та ефективні способи спілкування з пацієнтами та встановити пріоритети для лікувальних сеансів, збирати дані та відстежувати прогрес.
  Стратегії втручання можуть постійно коригуватися та розширюватися відповідно до змін у загальному стані здоров'я пацієнта, що є корисним під час роботи з пошкодженнями головного мозку та іншими складними фізичними травмами.

Illustration

Прикладний аналіз поведінки в роботі з людьми з РАС та інтелектуальними порушеннями

Поведінкові аналітики націлені на поліпшення соціально важливої поведінки через втручання, що ґрунтуються на принципах теорії навчання, визначених в експериментах з використанням надійних та об’єктивних вимірювань. Методи ПАП спрямовані на підтримку осіб із розладами аутистичного спектра різними способами:
● для формування навичок самостійного життя● для коригування поведінки (наприклад, удосконалення виконання завдань або соціальної взаємодії)● для навчання нових навичок (побутових, академічних, навичок спілкування чи соціальних навичок)

 • Читати далі

  ● для підтримки поведінки, такої, як самоконтроль та процедури самоконтролю для підтримки та узагальнення соціальних навичок● для узагальнення або перенесення поведінки з одного контексту в інший, наприклад, від виконання завдань у ресурсному класі до успішної адаптації в загальному класі● для використання стратегій обмеження або зміни умов, за яких виникає проблемна поведінка, наприклад, зміни в освітньому середовищі● для зниження проблемної поведінки, такої, як самоушкодження
  Багато досліджень підтверджують ефективність ПАП у значному покращенні поведінки, навчанні нових навичок та зменшенні проблемної поведінки. Зокрема, інтенсивне застосування ПАП, особливо в ранньому віці, може значно покращити розвиток та зменшити потребу в спеціальних послугах. Застосування ПАП вимагає відповідного нагляду кваліфікованих поведінкових аналітиків.

Illustration

Поведінкова геронтологія

Дослідження прикладного аналізу поведінки значно розширилися за останні кілька десятиліть, оскільки психологи вдосконалювали свої техніки та досліджували безліч можливостей в межах своєї професії. Поведінкова геронтологія, що означає використання поведінкового аналізу для людей похилого віку, виділилася як основна спеціалізація в цій широкій галузі. Методи прикладного аналізу поведінки виявилися ефективними для роботи з віковими проблемами поведінки як в домашніх, так і в інституційних умовах.
Хоча основні практики ПАП застосовуються серед пацієнтів будь-якого віку та психічного статусу, поведінкова геронтологія зосереджується на унікальних потребах пацієнтів похилого віку та адаптує деякі концепції, щоб краще враховувати цю групу населення. Деменція є однією з найпоширеніших вікових проблем психічного здоров'я серед людей похилого віку, і якщо її не лікувати, вона може призвести до значних особистісних, соціальних та проблем зі здоров'ям.

 • Читати далі

  Кінцева мета поведінкової геронтології схожа на мету ПАП для клієнтів з аутизмом: допомагати їм функціонувати незалежно та максимально покращити якість життя. Терапевтичні сесії, зазвичай, керуються метою формування цільової поведінки та зменшення вираженості або частоти складних форм поведінки. Вторинною метою для багатьох поведінкових геронтологів є навчання пацієнтів, а також їхніх друзів, членів сім'ї та осіб, які здійснюють догляд за ними, методам управління поведінкою. Аналіз поведінки досягає оптимальних результатів, коли практикується послідовно й часто.
  Методики ПАП ґрунтуються на індивідуалізованому аналізі та втручанні, і цей принцип також застосовується до аналізу та управління поведінкою при вікових станах. Оскільки існує безліч причин деменції, проблем з пам'яттю та інших когнітивних станів, втручання повинно обертатися навколо конкретних потреб окремих пацієнтів. Поведінкові аналітики повинні розуміти кожного пацієнта, а також його навколишнє середовище, щоб виявити потенційні тригери небажаної поведінки, які можуть включати ненормативну лексику, погану гігієну, крайній ступінь параної та звичку до накопичення речей.
  Навіть якщо практика ПАП зазвичай обертається навколо втручання конкретного клієнта, вона також може застосовуватися в ширших масштабах у будинках для людей похилого віку та інших установах. Наприклад, розміщення опечатаної коробки з особистими речами біля кожної кімнати може допомогти пацієнтам із втратою пам'яті знайти свої двері, навіть якщо вони не можуть запам'ятати номери. Поведінкові аналітики, які успішно впроваджують принципи прикладного аналізу поведінки, здатні значно поліпшити якість життя пацієнтів, а також членів їх сімей та осіб, які здійснюють догляд за ними.